Hallkarta 2019

Observera att entré till Sparkling Göteborg sker via entré 8, mot Scandinavium.