Viktig information gällande Sparkling Göteborg 2020

Läget för Sparkling Göteborg 2020

Sedan den 12 mars 2020 gäller att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inte får hållas i Sverige. Regeringen tog den 27 mars beslut, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten, att ytterligare begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med söndag den 29 mars. Beslutet, som gäller tills vidare, innebär att den tillåtna gränsen för antalet deltagare sänks från 500 till 50 personer. Svenska Mässan Gothia Towers agerar självklart i enlighet med detta beslut i samtliga avseenden det påverkar vår verksamhet.

Vi kommer därför inte, så länge beslutet gäller, att genomföra några fysiska arrangemang med fler än 50 deltagare.

Gällande genomförandet för Sparkling Göteborg räknar vi med att den skall kunna genomföras som planerat, 16-17 oktober. Vi kommer att nyttja fler hallar än vi först planerat, för att skapa luftigare ytor och större möjlighet att hålla distans. Så fort vi får ny information om eventuella förändringar kommer vi att kontakta er. I det fall mässan inte kan genomföras kommer vi att erbjuda pengarna tillbaka för biljetter, provningar och dryckeskuponger.  


Läs mer om vad vi på Svenska Mässan Gothia Towers
gör för att du ska känna dig trygg när du besöker oss.
Läs mer